Our Team

prashant1422272511
PRASHANT TIPNIS

President

hardev1422272409
HARDEV SANDHU

Immidiate Past President

hasmita
HASMITA TRIVEDI

Vice President / Co-Chair Group Tour

vijay
Vijay Chintamaneni

Jt. Secretary

daljit
Daljit Kainth

Secretary / Pavilion Coordinator

Rajeev
Rajeev Abhang

Treasurer / Finance

anupam1424341518
ANUPAM SHARMA

Director / Sponsorship

aman-rai1424341440
AMAN RAI

Director / Entertainment

Deepak
DEEPAK KUMAR

Director

pravin
PRAVIN HINGWALA

Director / Cultural Display

suresh
Suresh Sharma

Director

raman
Ramandeep Grewal

Director / Pavilion Co-Coorinatior

atish
Atish Maniar

Chair

madhukar
Madhukar Gupta

adarsh
Adarsh Bahri

mohinder
Mohinder Gandhi